← Zpět
Ochranné známky

Ochrannou známku ubrání i její proslulost

Jednu značku mohou používat dvě různé firmy, ovšem jen pro zcela rozdílné produkty či služby. Ale třeba boty Coca-Cola si stejně registrovat nemůžete.

Mohou vedle sebe existovat dvě stejné značky? Odpověď zní ano, pokud je každá užívaná jiným subjektem pro odlišné výrobky nebo služby. Zároveň ani jedna nesmí být tak známá, aby její užívání v druhém případě klamalo spotřebitele. Takže pokud má lokální vinařství z Moravy ochrannou známku Vínohrad pro své víno, není vyloučeno, aby si firma z Chebska registrovala stejnou ochrannou známku pro zábavní park.

Ovšem pokud by si někdo chtěl zapsat značku Coca-Cola pro boty, už by narazil. The Coca-Cola Company sice dělá jen nápoje, ale je celosvětově tak známá, že by si s ní všichni spotřebitelé asociovali jakýkoliv jiný výrobek, tedy i obuv, a šlo by tedy o porušení práv.

Samozřejmě si lze ochrannou známku registrovat pro všech 45 mezinárodně uznaných tříd výrobků a služeb, ale každá další třída znamená vyšší náklady v podobě dodatečných poplatků. Například v Česku je to při prvním podání pět tisíc korun za tři třídy a pak pět set korun za každou další. Za deset let je přitom třeba ochrannou známku obnovit, což znamená další poplatky.

Hlavní úskalí ale tkví v tom, že pokud ochrannou známku pro registrované výrobky a služby nepoužíváte, protože je prostě nevyrábíte a neprodáváte, může vám ji pro neužívání zrušit kdokoli, kdo pod ní na trhu fungovat opravdu chce. Jedinou obranou je pak dosáhnout stejné proslulosti jako Coca-Cola a obhájit se tvrzením dobrého jména ochranné známky a možným parazitováním na její pověsti.
← Zpět