Lukáš Lorenc

Dostal tu nejlepší průpravu ve svém oboru. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2000 nastoupil Lukáš Lorenc do advokátní kanceláře pod vedením tuzemského doyena v oblasti práva duševního vlastnictví a někdejšího ministra spravedlnosti Karla Čermáka. Zde pak téměř dvě dekády sbíral zkušenosti, které nyní rozvíjí pod vlastní značkou. 

„Karel Čermák mě strašně moc naučil a bylo to s ním skvělé. Byl to historion – člověk s všeobecným rozhledem a filozofickým myšlením, který ovládal několik jazyků včetně latiny,“ říká Lukáš Lorenc. Skvělým příkladem mu byl i Čermákův čistý přístup ke klientům. „Vštípil mi, že právník musí hledět nejen na své živobytí, ale i na to, aby byl klient spokojen a zůstal,“ dodává.

Během své praxe se Lukáš Lorenc, který je od roku 2002 advokátem zapsaným u České advokátní komory, dostal k těm nejzajímavějším případům v branži. Na prvním místě to byl Budějovický Budvar a jeho známkoprávní spor s nadnárodním konkurentem AB InBev. „Kancelář převzala tento případ na konci roku 1999 a já jsem v roce 2000 nastoupil. První věc, kterou jsem dostal, byly spisy Budvaru. Můj úkol byl je prostudovat, vše uspořádat a začít se tomu věnovat,“ vzpomíná Lukáš Lorenc. Mezinárodní kauza s celou řadou soudních pří byla velikou školou.

A nebyla jediná. Na starost měl také třeba plzeňský strojírenský podnik Škoda. „Řešili jsme zajímavé národní problémy spojené s koexistencí dvou hlavních subjektů - Škoda Auto a Škoda Plzeň a také postupné dělení druhé zmíněné společnosti na entity, které se prodávaly různým investorům,“ říká Lukáš Lorenc.

Zastupoval rovněž nejrůznější farmaceutické firmy, ať už patřily mezi výrobce originálních léků či generik, nebo třeba pivovary PMS Přerov, které měly řadu ochranných známek včetně speciálních značek používaných pro obchodní řetězce. „V celkovém součtu to byly desítky klientů s nejrůznějšími přáními, problémy a spory,“ říká Lukáš Lorenc.

V roce 2018 se rozhodl osamostatnit a od roku 2019 vede vlastní kancelář Lorenc IP.  V ní dále rozvíjí úspěšnou praxi zkušeného experta na právo duševního vlastnictví - zejména právo ochranných známek, označení původu (zeměpisných označení), patentů a užitných a průmyslových vzorů. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s problematikou nekalé soutěže, obchodního tajemství a autorského práva.

Můj tým ↓
Jiří Leisch

Jiří je vedoucí našeho známkového a patentového oddělení. Absolvoval magisterský obor na České zemědělské univerzitě v Praze se zaměřením na zahraniční obchod. Po studiu nastoupil do advokátní a patentové kanceláře se sídlem v Praze jako referent známkového oddělení. Zde se později stal vedoucím známkového a patentového oddělení. Od roku 2019 pracuje v Lorenc IP, kde využívá své mnohaleté zkušenosti se správou a ochranou průmyslových práv po celém světě.

Marie Hartmannová

Marie je patentová a známková specialistka. Vystudovala obor Práva k duševnímu vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha. V roce 2017 složila zkoušku patentového zástupce k právům na označení. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti komplexní ochrany průmyslových práv, zejména ochranných známek, průmyslových vzorů, licencí, převodů a řízení před Úřady průmyslového vlastnictví.

Kristína Chytrá

Kristína absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2014 je zapsána v seznamu advokátů ČAK. Specializuje se na práva na označení a nekalou soutěž, a to především soudní i správní spornou agendu. Mluví slovensky, česky, anglicky a německy.

Šárka Kozáková

Šárka je absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a působila po studiích na Obvodním soudě pro Prahu 8. Po více než tříletém pobytu v Kanadě nastoupila v roce 2020 do advokátní kanceláře LORENC IP, kde zastává pozici právníka. Specializuje se především na právo ochranných známek.

Jakub Leisch

Jakub je absolvent berounské dopravní průmyslovky a Institutu průmyslově právní výchovy a u nás působí jako patentový a známkový specialista. Má mnohaletou praxi v oblasti patentů se specializací na validaci evropských patentových spisů, zkušenosti s komplexní ochranou užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu a zeměpisného označení celosvětově.

Dominika Hlavínová

Dominika působí jako naše office manažerka. Absolvovala bakalářský obor Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – ruština na Západočeské univerzitě v Plzni a momentálně pokračuje v navazujícím studiu dálkově. V Lorenc IP pracuje od počátku jejího založení. Stará se o všechny administrativní činnosti, komunikaci s úřady a asistuje vedení společnosti.