Naše zkušenosti

Naše práce se opírá o dvě dekády zkušeností s případy, které se řadí k těm největším, nejsložitějším nebo nejzajímavějším v oblasti duševního práva a nekalé soutěže v Česku. V této rubrice vám přinášíme nejrůznější postřehy z naší praxe a příklady vypovídající o tom, jak právo duševního vlastnictví funguje.