Co umíme

Naší doménou je právo duševního vlastnictví, tedy zejména ochranné známky, označení původu, užitné a průmyslové vzory, autorské právo a patenty. Dále pak nekalá soutěž a veškeré spory s tím související.

Specializujeme se na českou, slovenskou i evropskou legislativu, která tyto oblasti práva řeší, nicméně zkušenosti máme i s dalšími, často mnohem vzdálenějšími jurisdikcemi.

Právo průmyslového vlastnictví
Ochranné známky

Značky se v podnikání mohou stát tím nejcennějším, ale také nejtrvalejším aktivem. Proto se více než vyplatí zajistit si k nim absolutní právo v podobě ochranných známek. S jejich tvorbou, registrací, používáním, ale i obranou v případných sporech máme 20 let zkušeností. Nejen v Česku, ale po celém světě. Do našeho know how patří mimo jiné nejrozsáhlejší známkoprávní spor v historii České republiky mezi Budějovickým Budvarem a jeho nadnárodní konkurencí o značku Budweiser.

Patenty

Česko je země s bohatou průmyslovou a zvláště strojírenskou tradicí. Vznikají tu originální vynálezy, která mohou jejich tvůrci ochránit před kopírováním jediným způsobem – patentováním. S ním máme dlouholetou zkušenost nejen doma, ale i v zahraničí, mimo jiné na největších trzích světa ve Spojených státech a v Číně, jež se zejména v posledních letech řadí mezi patentové velmoci. Často jde o náročný proces, jímž vás provedeme od začátku do konce.

Užitné a průmyslové vzory

Vývoj a výzkum jsou dnes hnací silou ekonomického růstu. Firmy se předhánějí v inovacích, protože kdo přijde s novým řešením první, vydělá na něm nejvíce. Jde-li o čas, umíme vám na základě dlouholetých zkušeností poskytnout veškerý právní servis na cestě k rychlé ochraně, tedy užitnému vzoru. Celá odvětví, jako třeba nábytkářství, staví na originálních tvarech. I v tomto případě lze plody tvůrčí práce chránit, a to průmyslovými vzory, které jsou další z domén naší odbornosti.

Autorské právo

Jakýkoli dostatečně originální nápad chrání autorské právo. Jeho kouzlo spočívá v tom, že ochrana vzniká automaticky ve chvíli, kdy člověk svou ideu zhmotní. Jeho slabinou v evropské právní kultuře je naopak to, že jej nelze registrovat. Takže je složitější a důkazně náročnější se jeho ochrany domáhat. Dvě dekády práce v právu duševního vlastnictví nám přinesly hlubokou odbornost v této oblasti včetně řešení souvisejících sporů.

Nekalá soutěž

Téměř s každým porušením práv duševního vlastnictví je spojená nekalá soutěž. Pokud například někdo pod stejným nebo podobným označením uvádí na trh shodný výrobek jako jiný soutěžitel, parazituje na jeho pověsti. Máme dlouholetou praxi v řešení sporů ohledně duševního vlastnictví, s nimiž se porušování pravidel férové hospodářské soutěže neodlučně pojí. Paragrafy o nekalé soutěži pak mohou být hlavním východiskem pro ty, kteří si své právo k duševnímu vlastnictví neregistrovali.